Ivo Vajgl o širitvenem procesu EU na Balkanu

Novice| 14. 10. 2009 | Ni komentarjev

print
Ivo Vajgl (ZARES), evropski poslanec iz Skupine liberalcev in demokratov (ALDE), se je danes ob objavi rednega pregleda Evropske komisije o širitvenem procesu EU odzval na poročili o Hrvaški in Črni gori ter pozdravil namero Komisije, da predlaga državam članicam pričetek pogajanj z Makedonijo.

Komisija je znova pripravila dober pregled, ki podaja objektivno sliko napredka posameznih držav. Preteklo leto je bilo za širitveni proces neugodno, kljub temu pa komisar Rehn upravičeno ostaja optimist,” je ob nastopu Ollija Rehna, evropskega komisarja za širitev, izjavil Vajgl.

Komisija je hrvaške napore ocenila pozitivno, ob tem pa znova opozorila na nujnost hitrejšega napredka na področju reforme državne uprave, boja proti organiziranemu kriminalu in korupciji ter vračanja vojnih beguncev.”

Poleg tega Komisija tudi opozarja, da mora Hrvaška vložiti več energije v vzpostavitev učinkovitega in neodvisnega sodstva ter okrepiti sodelovanje z Mednarodnim sodiščem za vojne zločine na področju nekdanje Jugoslavije v Haagu. Počasnost napredka na teh dveh področjih mene osebno in mojo politično skupino najbolj skrbi,” je dodal Vajgl.

Pomembno je tudi, da je komisar Rehn Hrvaški ponudil možnost, da svoja pogajanja zaključi v letu 2010. Hrvaško vodstvo mora ambiciozno nadaljevati z reformami v kolikor želi to doseči. Časa ni na pretek, rešitev nekaterih vprašanj – predvsem težavnih razmer znotraj sodstva – zahteva resen in močan politični angažma.

Poleg tega je Komisija znova opozorila, da je reševanje odprtih dvostranskih vprašanj s sosednjimi državami pomemben del pristopanja Hrvaške k EU. V tej luči je bistvenega pomena, da Hrvaška pred svojim vstopom v EU reši tovrstna vprašanja, vključno z odprtim mejnim sporom s Slovenijo,” je poudaril Vajgl.

Komisar Rehn je Črni gori namenil manj besed, ker je v tem primeru dobro. Črna gora je v preteklem obdobju napredovala na veliko področjih. Ključnega pomena ostajajo krepitev javne uprave in pravosodja ter boj z organiziranim kriminalom in korupcijo.

V luči vložene prošnje za članstvo lahko v kratkem tudi pričakujemo odgovor črnogorskih oblasti na obsežen vprašalnik, ki ga je posredovala Komisija. V kolikor bo ta odgovor pripravljen celovito in objektivno, lahko pričakujemo, da bi Črna gora pričela pogajanja z EU konec leta 2010. Pred Podgorico je torej ključno obdobje,” je izpostavil Vajgl.

Vajgl je tudi pozdravil odločitev Evropske komisije, da državam članicam predlaga odprtje pogajanj z Makedonijo. “Glede na napredek, ki ga je država dosegla v preteklih letih je to upravičeno in dobrodošlo.”

Vajgl v imenu skupine ALDE opravlja funkcijo stalnega poročevalca v senci za Hrvaško in Črno goro.

ž