Gorenjski forum socialnega podjetništva

Novice| 27. 5. 2013 | Ni komentarjev

print
V soboto, 25. maja 2013, je v Lescah potekal Gorenjski forum socialnega podjetništva, ki sta ga pripravila Kooperativa Gore in Slovenski forum socialnega podjetništva in je potekal pod naslovom Socialno podjetništvo in družbena odgovornost.

Evropski poslanec Ivo Vajgl se zaradi zadržanosti ni mogel osebno udeležiti foruma, je pa udeležence nagovoril prek video-posnetka.

Kot je povedal v nagovoru, Vajgl v socialnem podjetništvu vidi „enega izmed načinov oživljanja gospodarstva ter vračanja samozavesti in možnosti zaposlitve za tiste, ki v nekem rednem procesu zaposlovanja ne morejo najti nove zaposlitve ali pa so jo izgubili“. Po njegovem pri tem ne gre za socialno aktivnost, kot morda izhaja iz imena, temveč predvsem za podjetništvo.

Teme, s katerimi so se srečali udeleženci tokratnega foruma, so bile raznolike – od lokalne samooskrbe s hrano, čebelarstva, biodinamične pridelave hrane, do bančnih storitev za socialna podjetja, aktivne politike zaposlovanja in predstavitve nekaterih projektov.

ž