Za visoko kakovost izobraževanja v EU

Novice| 28. 5. 2013 | 1 komentar

print
Evropski poslanec Ivo Vajgl je na povabilo gibanja MEET podpisal evropsko državljansko pobudo Visoka kakovost Evropskega izobraževanje za vse, za katero se podpisi podpore zbirajo do novembra letos.

Namen pobude je v prvi vrsti spodbuditi široko razpravo med odločevalci in deležniki (učitelji, starši, šolskimi upravami idr.) o prihodnji evropski politiki na področju osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja, ki naj zagotavlja čim bolj učinkovito doseganje ciljev iz strategije Evropa 2020.

Ivo Vajgl je predstavnikom MEET v pismu o evropski državljanski pobudi med drugim zapisal:

Zelo me veseli, da je ta instrument demokratičnega dialoga in strateškega partnerstva med odločevalci in državljani po sprejetju Lizbonske pogodbe že dodobra zaživel.”

O izobraževanju pa je Vajgl zapisal še:

“Strinjam se s pobudniki te pobude, da je dostop do kakovostnega osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja v katerikoli članici Evropske unije ključnega pomena za našo skupno prihodnost, saj lahko le visoko izobraženi, kompetentni, vešči in razgledani evropski državljani omogočijo, da bo Evropa tudi v prihodnje pomemben igralec na globalnem odru, ne le v gospodarskem, temveč tudi v kulturnem in socialnem smislu.

Zato in zaradi tega, ker smiselno predlagate široko razpravo med vsemi ključnimi deležniki izobraževanja – od staršev in učiteljev, do socialnih partnerjev in izobraževalnega osebja, vam sporočam, da tudi osebno podpiram to evropsko državljansko pobudo in sem jo podpisal.

Ob tem se mi zdi nadvse pomembno, da so tudi otroci in mladostniki, četudi še ne polnoletni, čim bolj enakovredno vključeni v ta dialog, da se jim tako ponudijo možnosti predstavljanja svojega videnja izobraževalnega sistema in ovir, ki jih oni vidijo na svoji izobraževalni poti do izbranega poklica.“

ž