“Poiščite si svoje zglede”

Novice| 1. 6. 2013 | Ni komentarjev

print
Evropski poslanec Ivo Vajgl se je petek, 31. maja 2013, na Ljubljanskem gradu udeležil „Debate mladih z evropskimi poslanci“, na kateri je bila tema znižanje volilne starosti  na 16 let. Dogodek je pripravil Mladinski svet Slovenije kot del projekta 16 – starost za vključevanje?, ki je financiran tudi v okviru programa EU Mladi v akciji.

Razprava je bila strukturirana tako, da je vsak sodelujoči evropski poslanec sodeloval pri enem omizju, ki so ga sestavljali strokovnjaki, mladi in predstavniki MSS oziroma organov, pristojnih za mladino.

Pri vsakem omizju je moderator vodil razpravo, udeleženci pa so se ukvarjali z vprašanji,  kot so, ali je smiselno znižati volilno starost na 16 let ali ne, kaj bi imeli mladi od tega, zakaj se mladi (in tudi drugi volivci) vse manj udeležujejo volitev in vse manj sodelujejo v npr. strankarskih aktivnostih, kaj je razlog za zmanjšanje ugleda politike, kaj z znižanjem volilne starosti pridobi (ali izgubi) demokracija ipd.

Po koncu razprave je vsako omizje predstavilo ključne poudarke. Evropski poslanec Ivo Vajgl, ki je v Evropskem parlamentu že podprl predlog za znižanje volilne starosti na 16 let, je povzel, kar je v razpravi povedal oziroma priporočil mladim: da se ne gre zgledovati po aktualni politični eliti in politični kulturi pri nas – da naj si mladi raje poiščejo svoje zglede, da politična participacija ne pomeni le sodelovanja v političnih strankah, temveč je vsaj tako pomembno tudi vključevanje v organizacije civilne družbe, da v Sloveniji nimamo resničnih razlogov za evroskepticizem in, da je treba imeti izdelano lastno stališče o aktualnih temah.

Razprava z mladimi in strokovnjaki: ali znižati volilno starost na 16 let?, Ljubljana, 31. maj 2013

Razprava z mladimi in strokovnjaki: ali znižati volilno starost na 16 let?

Oglejte si foto-galerijo

ž