Vajgl z mladimi o strpnosti in preseganju stereotipov

Novice| 1. 2. 2010 | Ni komentarjev

print
Ivo Vajgl se je danes v Evropskem parlamentu v Bruslju srečal s skupino evropskih dijakov  iz osmih držav, ki medsebojno sodelujejo v okviru projekta o premagovanju stereotipov. Projekt je podprt s strani programa Comenius,  instrumenta  EU, ki vzpodbuja mednarodno sodelovanje šol, izboljšuje strokovni razvoj šolnikov, pospešuje učenje jezikov in povečuje medkulturno ozaveščenost.

Evroposlanec se je z dijaki in učitelji iz Belgije, Švedske, Slovenije, Romunije, Češke, Poljske, Turčije in Bolgarije pogovarjal o medkulturnem dialogu, vsakdanjih predsodkih in stereotipih, ki tarejo mlade v Evropi ter o vzvodih za preseganje le-teh.  Poslanec je izpostavil pomen vgradnje vzpodbujanja strpnosti v šolski sistem in pozornost politike do ekstremnih skupin, ki širijo nestrpnost.

ž