Za ohranitev “kulturne izjeme”

EU parlament, Novice| 13. 6. 2013 | Ni komentarjev

print
Evropski poslanec Ivo Vajgl je včeraj odgovoril na pismo Filmske iniciative ZASLOFILM, ki je pred časom pozvala Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo oziroma slovensko vlado, naj iz pogajalskih izhodišč za pričetek pogajanj o sporazumu med EU in ZDA o trgovini in naložbah, ki se bodo pričela v kratkem, izključi „kulturne dobrine iz avdiovizualnega sektorja“. Vajgl v pismu izraža podporo temu predlogu in poudarja pomen ohranitve t. im. kulturne izjeme iz prostotrgovinskih sporazumov.

Predlog Evropski komisiji in Evropskemu parlamentu o izvzetju avdiovizualnega sektorja in filma iz prostotrgovinskega sporazuma EU z ZDA  je na pobudo Francije poleg trinajstih drugih evropskih ministrov podprl tudi slovenski minister za kulturo dr. Uroš Grilc.

Ivo Vajgl je o podpori ohranitvi kulturne izjeme med drugim zapisal, da je treba zavarovati interese članic EU po načelu previdnosti, da mednje sodi tudi „izvzetje kulturnih in avdiovizualnih storitev, vključno s tistimi, ki so na voljo na spletu“, zato me veseli, da smo v Evropskem parlamentu 23. maja letos uspeli sprejeti resolucijo, ki k temu zavezuje Svet v pogajanjih z ZDA. Po mojem osebnem in po prepričanju Evropskega parlamenta je namreč treba pri tem ohraniti nadaljnje možnosti razvoja kulturnih in AV politik“.

Ob tem je Vajgl tudi pojasnil, da je odprtje pogajanj o prostotrgovinskem sporazumu med EU in ZDA pomembno in dobrodošlo, da Evropa ne bi začela zaostajati na globalnem trgu trgovinskih in drugih storitev, naložb, finančnih uslug in drugega“ in dodal, da se „na podlagi strokovnih analiz pričakuje, da bi tak dosežen sporazum prinesel več koristi EU kot ZDA, kar ni zanemarljivo dejstvo ob zavedanju, da se EU še ni povsem izvila iz gospodarsko-finančne krize, ki je strukturnega značaja.

ž