Komisija Vajglu odgovorila o zaščiti čebel

EU parlament, Novice| 17. 6. 2013 | Ni komentarjev

print
Evropska komisija je 14. junija odgovorila na pisno vprašanje evropskega poslanca Iva Vajgla, ki je Komisijo 18. aprila opozoril na nezadostne zaščitne ukrepe v zvezi z dovoljeno uporabo nekaterih vrst pesticidov –  neonikotinoidov, ki so dokazano škodljivi ali celo smrtonosni za čebele in druge opraševalce.

Vajgl je Komisijo med drugim vprašal „katere konkretne ukrepe bo Komisija sprejela v letu 2013, da bi spodbudila čim hitrejši prehod iz intenzivnega v ekološko kmetijstvo, saj tudi to lahko zavaruje čebele pred pomori in slabim zdravjem?

Evropski komisar Tonio Borgo, pristojen za zdravje, je evropskemu poslancu Vajglu odgovoril:
Komisija je 14. in 15. marca Stalnemu odboru za prehranjevalno verigo in zdravje živali predstavila predlog za znatno omejitev uporabe neonikotinoidov tiametoksama, klotianidina in imidakloprida, vendar osnutek ukrepa ni prejel podpore kvalificirane večine. Komisija je ukrep predložila odboru za pritožbe. Odbor za pritožbe do 29. aprila 2013 ni podal mnenja. Komisija je 24. maja 2013 sprejela akt v skladu s členom 6(3) Uredbe (EU) št. 182/20111.

V okviru zakonodajne reforme skupne kmetijske politike, ki je v obravnavi, je predlaganih več splošnih ukrepov za spodbujanje bolj trajnostnega kmetijstva. V zvezi s čebelami bo leta 2013 Komisija še naprej sofinancirala čebelarske programe držav članic v skladu z oddelkom VI Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode2 o posebnih določbah za sektor čebelarstva. Čebelarske programe izvajajo države članice ter vključujejo ukrepe za obvladovanje bolezni, zlasti varooze, in obnovo staležev čebel.

Komisija je 29. maja 2013 omejila uporabo treh vrst pesticidov – neonikotinoidov,  kar začne velja 1. decembra letos.

ž