Na Rock Otočcu o aktivnem državljanstvu

Novice| 6. 7. 2013 | Ni komentarjev

print
Danes je v okviru festivala Rock Otočec 2013 potekal javni pogovor* z naslovom Kako aktivno je aktivno državljanstvo. Na javnem pogovoru, ki ga je povezoval Franci Kek, so sodelovali:

  • Tea Jarc, predsednica Mladinskega sveta Slovenije,
  • Uroš Lubej, gibanje Vseslovenska ljudska vstaja,
  • Tadej Slapnik, generalni sekretar Slovenskega foruma socialnega podjetništva in asistent evropskega poslanca Iva Vajgla,
  • Igor Vidmar, publicist in član Odbora za pravično in solidarno družbo.

Govorci so se v pogovoru dotaknili vprašanj o različnih oblikah in razsežnostih aktivnega državljanstva, politične participacije, vstajniškega gibanja, socialnih razmer, položaja mladih, priložnosti, ki jih ponuja socialno podjetništvo, alternativnih oblik političnega delovanja in medijske krajine.

Generalni sekretar Slovenskega foruma socialnega podjetništva Tadej Slapnik je v zvezi s socialnim podjetništvom poudaril, da so zadruge oziroma kooperative dokazano odpornejše na gospodarsko recesijo kot konvencionalne oblike gospodarske pobude in pojasnil, da tudi v Sloveniji, ki sicer precej zaostaja za evropskim povprečjem glede deleža socialnih podjetij in deleža BDP, ki ga ta ustvarijo, nastajajo pobude za vzpostavitev mladinskih samozaposlitvenih kooperativ. Dejal je še, da je bodo, kot kaže, delavci dolenjskega podjetja Novoles z ustanovitvijo nove delavske zadruge uspeli sami odkupiti podjetje ter bodo tako postali tudi njegovi lastniki in upravljavci.

Predsednica Mladinskega sveta Slovenija Tea Jarc je pojasnila, da je Slovenija po deležu mladih, ki so politično dejavni, pod evropskim povprečjem, in da je slovenska mladina zelo razočarana nad politiko in politiki. Je pa obenem v porastu sodelovanje mladih v „nekonvencionalnih“ oblikah politične participacije, zelo priljubljeno med mladimi pa je tudi prostovoljstvo. Trenutno je največji problem mladih v Sloveniji hitro naraščajoča brezposelnost, zato se MSS trudi, da bi z odločevalci o tem vzpostavili stalen in poglobljen dialog.

Član Odbora za pravično in solidarno družbo Igor Vidmar je bil mnenja, da je vstajniško gibanje zamrlo oziroma se je premalo posvetilo osveščanju in spodbujanju k družbenemu angažmaju mlajše generacije ter manj osveščenega dela javnosti. Obenem je ocenil, da je bila „napaka“, da je civilna družba iz 80. let prejšnjega stoletja preveč zaupala novi politični oblasti in se na ta način uspavala.

Uroš Lubej iz gibanja Vseslovenska ljudska vstaja je v svoji razpravi poudaril, da je bil prvi val vstajniškega vrenja osredotočen na vprašanja morale v politiki oziroma med politiki, da pa bo verjetno naslednji bistveno bolj socialno pogojen. Ocenil je, da vstajniško gibanje ni zamrlo, da pa potrebuje čas za artikulacijo in iskanje novih oblik delovanja. Pomembno se mu zdi, da so vstaje omogočile predvsem predstavljanje različnih mnenj in pogledov, s tem pa so odprle prostor za več komunikacije, sodelovanja in povezovanja.

* Dogodek je potekal pod častnim pokroviteljstvom evropskega poslanca Iva Vajgla in ob finančni podpori skupine Zavezništvo liberalcev in demokratov za Evropo v Evropskem parlamentu.

Oglejte si foto-galerijo

ž