Za sprejetje mednarodne konvencije o pravicah starejših

Novice, Zunanja politika| 23. 7. 2013 | Ni komentarjev

print
Evropski poslanec Ivo Vajgl je danes sprejel predstavnice Zveze društev upokojencev Slovenije (ZDUS) – predsednico dr. Matejo Kožuh Novak ter Jožico Puhar in Slavico Golob.

Predstavnice ZDUS so predstavile vlogo in prizadevanja ZDUS v zvezi s pripravami predloga konvencije Združenih narodov za zaščito človekovih pravic starejših, katere sprejem podpirata tudi pristojno ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ter ministrstvo za zunanje zadeve. ZDUS je aktivno vključen tudi v delo Odprte delovne skupine Združenih narodov o staranju (OEWG), zato se bo njegova predsednica udeležila delovnega srečanja na temo priprav konvencije, ki bo avgusta v New Yorku.

ZDUS je vključen v globalno kampanjo Starost zahteva akcijo (ADA – Age Demand Action), ki poteka v več kot 50 državah sveta z namenom preprečevanja diskriminacije ljudi na podlagi njihove starosti.

Kampanja ADA je pomembno prispevala k sprejetju Resolucije o pravicah starejših, ki je bila v okviru Tretjega odbora Generalne skupščine OZN sprejeta 20. novembra 2010 in je dala podlago za delovanje Odprte delovne skupine Združenih narodov o staranju (OEWG).

Evropski poslanec Ivo Vajgl je ZDUS in drugim slovenskim nevladnim organizacijam, ki sodelujejo pri pripravah konvencije, izrazil vso podporo in predlagal, da ob primernem času jeseni o tem tudi v Evropskem parlamentu gosti javni posvet.

Predstavnice ZDUS so Ivu Vajglu na kratko predstavile tudi položaj starejših v Sloveniji, ki se iz leta v leto slabša, zlasti v zvezi z njihovim socialnim položajem ter zagotavljanjem zdravstvene oskrbe. Podatki med drugim kažejo, da je slovenska starostna pokojnina leta 2010 znašala le še 64,7% povprečne neto plače, posledica tega pa je, da vse več starejših ljudi živi pod mejo revščine, prav tako pa se pri starejših izraziteje kot pri drugih družbenih skupinah hitro povečuje tudi tveganje dohodkovne revščine.

Sestanek Iva Vajgla z vodstvom Zveze društev upokojencev Slovenije

Sestanek evropskega poslanca Iva Vajgla z vodstvom ZDUS

ž