Unija naj se strateško odloči za “veliki pok”

Novice, Zunanja politika| 3. 9. 2013 | Ni komentarjev

print
Evropski poslanec Ivo Vajgl je danes v okviru Strateškega foruma Bled sodeloval v razpravi z naslovom EU in Zahodni Balkan. Po Hrvaški, kdo je naslednji?, ki jo je povezoval direktor informativnega programa televizije Al Jazeera Balkan Goran Milić.

Ivo Vajgl se je med drugim vprašal, kakšna bi bila taka razprava čez, denimo, 150 let, in odgovoril, da bi se verjetno spraševali, kako to, da Evropa leta 2013 ni znala tako razmišljati kot po koncu druge svetovne vojne.

V zvezi z naslovno temo razprave, v kateri so poleg hrvaške zunanje mnistrice dr. Vesne Pusić sodelovali tudi visoki predstavniki drugih držav, ki so nastale na območju nekdanje Jugoslavije, je Vajgl menil, da bi se morala EU strateško odločiti za hkraten vstop vseh držav kandidatk s tega območja, da bi se morala odločiti za nekakšen “big bang” ali veliki pok, namesto, da se sprašujemo, katera držva bo vstopila naslednja in katera zadnja.

Takšna strateška odločitev bi bila namreč, tako Vajgl, dovolj stimulativna za tiste, ki trenutno zaostajajo tudi zato, ker ne vidijo perspektive za vstop v EU. Vajgl je ob tem dodal, da ne dvomi v podporo javnosti nadaljnji širitvi Unije.

Vajgl je ob tem opozoril še, da morajo kandidatke za članstvo v EU pred vstopom rešiti vsa svoja odprta dvostranska vprašanja, ki jih je precej, da se ne bi ponovila izkušnja s slovensko-hrvaškim sporom. Če je le eno drevo, ki stoji v bližini zamišljene meje, sporno, potem je to že lahko začetek resnega dvostranskega spora, ki ga je treba razrešiti.

Po Vajglovem mnenju sta lahko Zahodni Balkan in Jugovzhodna Evropa samozavestna glede dodane vrednosti, ki jo lahko prineseta Evropski uniji, saj  so njune izkušnje in znanje izredno dragoceni in dobrodošli pri soočanju z grožnjami in napetostmi v naši soseščini. “Da bi se lahko soočili s tveganji v naši soseščini, EU potrebuje znanje in izkušnje Zahodnega Balkana,” je dejal Vajgl.

Na vprašanje, ali bodo nove članice Unije deležne manj finančnih sredstev kot v preteklosti, je Vajgl pritrdil, a dejal, da bo teh sredstev še vedno dovolj, le znati jih je treba izkoristiti, kar pa predpostavlja kakovostno pripravljene projekte.

ž