Vajgl pozdravlja sprejetje zakona o podpornem okolju za podjetništvo

EU parlament, Novice| 26. 9. 2013 | Ni komentarjev

print
Evropski poslanec Ivo Vajgl (ALDE) pozdravlja današnje sprejetje novele zakona o podpornem okolju za podjetništvo. Pomembna pridobitev sprejetega zakona je v tem, da bodo imela odslej tudi socialna podjetja in zadruge dostop do finančnih virov in razvojnih spodbud na področju podjetništva in inovativnosti, kar doslej ni bilo mogoče.

Evropski parlament je 2. julija letos poleti sprejel posebno resolucijo o prispevku zadrug k izhodu iz krize“, katere temeljno sporočilo je poziv državam članicam, da naj zadrugam in socialnim podjetjem zagotovijo enakopraven dostop do podpornih mehanizmov za njihovo ustanavljanje in razvoj. Iva Vajgla veseli, da se je s sprejetjem novele zakona o podpornem okolju za podjetništvo Slovenija kot ena prvih članic odzvala na ta poziv Evropskega parlamenta.

Vajgl se strinja s pozivom Evropskega parlamenta državam članicam, torej, da bi tudi v Sloveniji pregledali celotno zakonodajo, ki se nanaša na zadruge, zlasti na posebne vrste zadrug, kot so delavske zadruge, socialne zadruge, obrtne zadruge in zadružne banke. Pomembno je, da pride do sprejetja celovite politike v podporo zadružnemu poslovnemu modelu in predpisov, v katerih bi bila prepoznana vloga zadrug, zlasti na področjih in v sektorjih, kjer se je izkazalo, da ima ta model družbeno, gospodarsko in okoljsko dodano vrednost.

V Sloveniji je treba – ob sodelovanju s socialnimi partnerji in drugimi zainteresiranimi stranmi na regionalni in lokalni ravni – opredeliti strateške sektorje, ki so primerni za zadružne projekte in pripraviti ustrezen zakonski okvir, ki bi omogočal uvedbo ustreznih finančnih instrumentov za zadruge. Čas je, da se s spremembo predpisov omogoči tudi poslovanje zadružnih bank.

Ivo Vajgl si že dlje časa prizadeva za razvoj zadružnega poslovnega modela in socialnega podjetništva v Sloveniji. Na podlagi več srečanj in dogodkov, katerih namen je promocija socialnega podjetništva, nazadnje pa po mednarodni  konferenci, ki jo je s poslanskima kolegoma in ob sodelovanju številnih mladih iz Slovenije pripravil v Evropskem parlamentu v Bruslju na temo spodbujanja podjetništva in usposabljanja mladih, Vajgl ugotavlja, da je „v Sloveniji med mladimi veliko želje in zanimanja za podjetništvo, kar je zelo obetavno.“ Ob tem je  tudi prepričan, da mora biti “temeljni cilj razvoja zadružništva in socialnega podjetništva ustvarjanje novih, kakovostnih in trajnih delovnih mest.”

ž