Podpora pobudi za opustitev poskusov na živalih

Novice| 21. 10. 2013 | Ni komentarjev

print
Evropski poslanec Ivo Vajgl (ALDE) je s podpisom podprl državljansko pobudo Ustavimo vivisekcijo (Stop Vivisection), ki skuša v skladu z Lizbonsko pogodbo zbrati en milijon podpisov evropskih državljank in državljanov, zaradi česar bi jo morala obravnavati Evropska komisija. „Človek nima večjih pravic kot druga živa bitja, ima pa večjo odgovornost, ker deluje zavestno“, je prepričan Ivo Vajgl.

Cilj pobude je opustitev poskusov na živalih v znanstvene namene iz etičnih razlogov, kar po podatkih Eurobarometra podpira 86% anketiranih evropskih državljank in državljanov  ter nevladne organizacije s področja varstva okolja in pravic živali.

Zahteva pobude, za katero se podpisi zbirajo do 1. novembra letos, je dosledno upoštevanje trinajstega člena Pogodbe o delovanju Evropske unije, ki priznava, da so živali čuteča bitja“, zaradi česar naj bi bila veljavna direktiva o poskusih na živalih (2010/63/EU) v nasprotju s temeljnimi načeli Evropske unije.

ž