Nauk iz najnovejšega slovensko-hrvaškega zapleta

Novice, Zunanja politika| 5. 11. 2013 | Ni komentarjev

print
Evropski poslanec, nekdanji zunanji minister,  Ivo Vajgl se je v izjavi za medije odzval na nedavna dogajanja v zvezi s slovensko-hrvaškim memorandumom o LB.

Izjava Iva Vajgla:

Osnovni problem zadrege, ki jo je sprožilo ravnanje (pre)ambicioznega hrvaškega sodnika, je razvada, da smo se pri urejanju odprtih sosedskih in nasledstvenih problemov med Slovenijo in Hrvaško vedno znova zatekali h kompromisom, ki so dopuščali različne interpretacije podpisanih dokumentov in jih vnaprej obsojali na to, da so postali sredstvo notranje-političnih preigravanj.

Na to pomanjkljivost Memoranduma sem opozoril takoj po podpisu, ki se je zgodil v kritičnem trenutku, ko bi odlašanje rešitve Slovenijo potisnilo v evropski kot kot državo, ki daje nekemu egoističnemu interesu prednost pred veliko idejo evropske integracije in dobrega sosedstva.

Hrvaška vlada bo v zadregi, ki jo je povzročil samovoljni sodnik, morala zavzeti jasno stališče do načela, da je podpisano treba spoštovati, sicer bo kot nova članica EU dopustila dvom o svoji dobronamernosti in zavezanosti evropskim vrednotam.

Slovenske vlade bi morale, končno, spoznati, da potrebujejo diplomacijo, katere delo bo temeljilo na stroki, ne na želji ustreči vsakokratnemu vladarju ali pritisku javnosti. Zaradi gnilih kompromisov je Slovenija v odnosih s sosedi zapravila preveč priložnosti, da bi zaščitila svoje interese in to velja za vse sosednje države.”

ž