Vajgl na plenarnem zasedanju o napredku Hrvaške na poti v EU: “Premierka Kosorjeva uspešno zastavila delo, izzivi ostajajo”

Novice| 10. 2. 2010 | Ni komentarjev

print
Ivo Vajgl (ZARES), evropski poslanec iz Skupine liberalcev in demokratov (ALDE), je danes v imenu svoje politične skupine sodeloval v razpravi o napredku držav kandidatk za članstvo v Evropski uniji (EU) ter podal oceno napredka Hrvaške.

“Z resolucijo, ki jo danes sprejemamo o Hrvaški v Evropskem parlamentu, priznavamo tej državi, da je uresničila napredek pri zadovoljevanju kriterijev za vključevanje v Evropsko unijo, napredek pri demokratičnih sistemskih reformah in prilagajanju svoje zakonodaje. To uvršča Hrvaško na vrh liste držav s perspektivo polnopravnega članstva v Evropski uniji in odpira možnosti, da zaključi pogajanja še v tem letu,” je v svojem nagovoru poudaril Vajgl.

“Nova hrvaška premierka Kosorjeva je uspešno in hitro zastavila svoje delo na področjih, kjer so bile doslej največje zamude.”

“Nova hrvaška vlada je s sosedo s podpisom sporazuma o arbitraži o meji ne samo odstranila oviro pri pogajalskem procesu, ampak utrla pot reševanju drugih odprtih vprašanj. Pomembno je, da Hrvaška nadaljuje z reševanjem obmejnih vprašanj z drugimi sosednjimi državami in da se pogovori o tem vodijo po načelu bona fide in pacta sunt servanda.”

Vajgl je ob tem ocenil, da poročilo evropskega parlamenta “…objektivno in dobronamerno opozarja na probleme, kjer ima Hrvaška opraviti še veliko dela, pa najsi gre za sodelovanje s haaškim tribunalom, doslednejšim preganjanjem korupcije, prestrukturiranjem gospodarstva ali pa za bolj zavzeto in iskreno odstranjevanje ovir za povratek srbskega prebivalstva.”

“Pozitivno poročilo o napredku Hrvaške in Makedonije naj bo tudi pozitivno znamenje odprtosti za širitev EU na vse države zahodnega Balkana in potrdilo obvez, ki smo jih sprejeli do teh držav, vključno s Turčijo, če izpolnijo vse potrebne kriterije, to pa je odvisno predvsem od njih samih.” je zaključil Vajgl.

ž