Za spoštljivo priznanje pravic starejšim v družbi

EU parlament, Novice| 3. 12. 2013 | Ni komentarjev

print
Evropski poslanec Ivo Vajgl (ALDE) je ob poslanki mag. Tanji Fajon (S & D) soorganizator konference z naslovom Krepitev pravic starejših v Evropi – katera orodja? (‘Strengthening the rights of Older Persons in Europe: Which Tools?’), ki danes poteka v Evropskem parlamentu v Bruslju. Ivo Vajgl je ob tem omogočil, da se je konference lahko udeležilo več deset predstavnic in predstavnikov Zveze društev upokojencev Slovenije (ZDUS), ki je ena od soorganizatork konference.

ZDUS si med drugim prizadeva, da bi Organizacija združenih narodov (ob podpori slovenskega ministrstva za zunanje zadeve, ki pobudo koordinira) čim prej sprejela tudi posebno konvencijo OZN o pravicah starejših. Te in položaj starejših v dolgoživi družbi so bili osrednja tema te konference.

Ivo Vajgl je kot eden izmed njenih gostiteljev in podpornikov pobude za sprejetje konvencije OZN o pravicah starejših nagovoril udeležence konference, uvodni nagovor objavljamo v nadaljevanju (velja govorjena beseda).

Ivo Vajgl:

„Spoštovane udeleženke, cenjeni udeleženci konference,
še posebej tisti, ki ste premagali naporno pot z avtobusom iz Slovenije – članice in člani Zveze društev upokojencev Slovenije,

v posebno veselje mi je, da vas lahko pozdravim na konferenci, ki je namenjena obravnavi pravic in družbenega položaja starejših. Če kateri, potem je prav Evropski parlament primeren prostor za take teme.

Ne le Slovenija, velik del Unije, pa tudi drugi deli sveta, se soočajo s pomembnimi demografskimi spremembami, katerih posledica je podaljševanje življenjske dobe, večanje deleža starejših v celotni populaciji ali pojav t. im. dolgožive družbe.

Obenem pa ti vse dlje živeči Evropejke in Evropejci ne pristajajo več na tezo o starosti kot o nekakšni družbeni smrti… In prav je tako! Starejši želite danes enakopravno in enakovredno sodelovati v družbenem življenju, sodelovati v procesih odločanja, prispevati h krepitvi družbenega dialoga …

Evropa je na nek način postala prijazna stara gospa, po malem utrujena in po svoje zahtevna, medtem ko se je središče najvitalnejšega dela svetovne populacije preselilo drugam, v Afriko, Južno Ameriko … A razlogov za pesimizem ni, saj je starost v resnici druga beseda za modrost, te pa ni nikoli preveč!

Morda se zdi, da je medgeneracijsko sodelovanje že oguljena besedna zveza, a nas še kako opredeljuje. Sploh, če si priznamo, da danes, v teh kriznih časih, prav starejši nosijo velik del bremena krčenja socialne države, upadanja družbene solidarnosti in celo naraščanja napetosti med generacijami. Tega ne smemo dovoliti.

Žal smo priče trendu, ko starejši vse bolj, na jesen svojega življenja, znova prevzemajo odgovornost in skrb za svoje otroke, pripadnike srednje generacije, ki ob posledicah ekonomskega pešanja v velikem delu članic EU vse težje poskrbijo zase in za svoje otroke.

Vse številnejši revni zaposleni so torej naši otroci, ki nas spet in vse bolj potrebujejo. Tudi zato naš čas zaznamuje vnovična krepitev družinskih vezi, sodelovanja med generacijami na individualni, vsakodnevni ravni. Poskrbeti pa moramo tudi za primerne sistemske mehanizme spodbujanja medgeneracijskega sodelovanja in krepitve moči starejših (empowerment).

Spoštovani,

danes je ta konferenca priložnost, ko bomo spregovorili o modrosti, znanju, povezovanju, sodelovanju in predvsem o spoštovanju pravic starejših. Organizacija združenih narodov bo, v to sem globoko prepričan in to tudi podpiram, prej ali slej sprejela konvencijo o pravicah starejših, saj je to tako rekoč civilizacijski minimum.

Svetovna skupnost ne more in ne sme več spregledovati dejstva, da je na svetu, ne glede na to, v kakšnih tipih družb živijo, veliko starejših ljudi, ki imajo svoje, povsem specifične potrebe, pričakovanja, interese in ambicije. In  napočil je čas, da vsem starejšim to priznamo in jim omogočimo njihovo ustvarjalno so-bivanje z drugimi starostnimi skupinami v družbi.

Vse to pa ima smisel in možnosti za uspeh le, če bodo vse generacije razumele in prepoznale potrebo po spoštljivem priznanju pravic starejšim, ne le na način mednarodnih konvencij, temveč tudi pri snovanju in sprejemanju odločitev na ravni politike in drugih družbenih podsistemov.

Konferenci želim uspešno delo.
Hvala za pozornost.“

Konferenca o pravicah starejših, Bruselj, Evropski parlament, 3. december 2013

Oglejte si foto-galerijo.

ž