Azbest je vseevropski problem

EU parlament, Novice| 20. 12. 2013 | Ni komentarjev

OAuthException: (#10) To use 'Page Public Content Access', your use of this endpoint must be reviewed and approved by Facebook. To submit this 'Page Public Content Access' feature for review please read our documentation on reviewable features: https://developers.facebook.com/docs/apps/review.

print
Evropski poslanec Ivo Vajgl (ALDE) se je na povabilo Zveze SABS v Novi Gorici udeležil prireditve Azbest brez meja, katere namen je bil opozoriti na večplastnost problema razširjenosti azbestnih vlaken v okolju in na položaj ljudi, ki so oboleli zaradi izpostavljenosti azbestu.

Na novinarski konferenci, na kateri je poleg predsednika in izvršne sekretarke Zveze SABS Bojana Goljevščka in Marjete Šibav sodelovala tudi podpredsednica italijanske Goriške pokrajine Mara Černic, je Ivo Vajgl izpostavil evropsko razsežnost problematike azbesta. To potrjuje tudi dejstvo, da je Evropski parlament marca letos sprejel Resolucijo o z azbestom povezanih poklicnih tveganjih za zdravje in obetih za odpravo vsega obstoječega azbesta.

Vajgl je ob tem pojasnil, da Evropski parlament sicer nima neposrednih pristojnosti za urejanje problematike azbesta, je pa v resoluciji Evropski komisiji, kot tudi članicam EU, podal več priporočil, pozivov in predlogov glede urejanja posameznih vprašanj v zvezi z azbestom – od sistematičnega spremljanja in registracije bolezni, povezanih z azbestom, do ureditve vprašanja azbestnih odpadkov in njihovega varnega skladiščenja ipd.

EU in države članice morajo pokazati maksimalno solidarnost in visoko stopnjo učinkovitosti glede pomoči obolelim zaradi izpostavljenosti azbestu“ je dejal Vajgl, ki je prepričan, da moramo problemu azbesta posvetiti več pozornosti kot doslej.

V nagovoru občinstvu pred pričetkom bralne predstave Azbest brez meja avtorice Sabrine Morena in v interpretaciji igralke Nikle Petruške Panizon iz Slovenskega stalnega gledališča iz Trsta je Ivo Vajgl dejal, da solidarnost in sočutje do obolelih pomenita tudi to, da „skupaj nekaj gradiš, ne le da čutiš s tistim, ki trpi.

Več fotografij

ž