Zahteva za popravek članka v Delu

Novice| 18. 2. 2014 | Ni komentarjev

print
Evropski poslanec Ivo Vajgl je v skladu z zakonom o medijih poslal zahtevo za objavo “popravka objavljenega obvestila“ oziroma članka, objavljenega v Delu, 18. februarja 2014, pod naslovom Je Vajgl kršil kodeks EP? (avtorjev U.Č. In An. B.).

Objavljamo besedilo popravka Iva Vajgla:

Pod naslovom »Je Vajgl kršil kodeks EP« ste v današnji izdaji Dela na prvi strani objavili članek, ki je poln neresnic, pol resnic in insinuacij na moj račun, z očitnim namenom škoditi mojemu ugledu v zvezi z bližajočimi se volitvami za Evropski parlament.
Ni res da posvetovalna komisija »preiskuje« financiranje moje lanske udeležbe v opazovalni misiji predsedniških volitev v Azerbajdžanu, ker sem to v celoti pojasnil s tem, ko sem jo obvestil, da sem potoval v Baku na povabilo znane bruseljske nevladne organizacije »European Academy for Election Observation«, ki je povabljenim poslancem krila stroške bivanja, medtem ko sem si potovanje plačal sam.
Komisije v nobenem primeru ni zanimalo finansiranje moje »službene« poti v Baku (narekovaje je uporabil vaš avtor – op. I. Vajgl), ker je bilo vabilo zasebno, kar sem komisiji na zadovoljiv način pojasnil sam.
Nihče me ne obtožuje »lobiranja za Azerbajdžan« in se z lobiranjem tudi nikoli nisem ukvarjal, lahko pa imam o tej državi oziroma o volitvah v njej kot politik svoje mnenje in ga tudi izražam. Res pa je, da se je bruseljski časopis European Voice razpisal o tem, da v Azerbajdžanu »neplačano lobiram za slovensko vlado in gospodarstvo«, kar pa  bom s polnim prepričanjem delal še naprej. Pri tej dejavnosti seveda ne gre za lobiranje, ampak kvečjemu za »gospodarsko diplomacijo«.
O tem, »kaj vse mi grozi« ste objavili popolnoma neutemeljene čenče, pri čemer ste izpustili samo javni linč in obešanje. Lahko vas pomirim s tem, ko vam sporočam, da ne pričakujem nikakršnih sankcij za ravnanje, ki ni bilo v ničemer tako sporno, da bi si zaslužil tako bombastično promocijo.

Ivo Vajgl, član Evropskega parlamenta“

ž