Komisarka Georgieva: Unija stoji ob strani prizadetim v poplavah

Novice| 20. 5. 2014 | Ni komentarjev

print
Po tem, ko ji je evropski poslanec Ivo Vajgl v soboto v pismu izrazil zadovoljstvo in hvaležnost za hiter odziv na prošnje Srbije ter Bosne in Hercegovine za pomoč v okviru mehanizma EU za civilno zaščito, je komisarka Kristalina Georgieva, pristojna za mednarodno sodelovanje, humanitarno pomoč in krizno odzivanje, danes v pismu Vajglu podrobneje pojasnila, kako konkretno se je EU doslej že odzvala na naravno nesrečo v BIH in v Srbiji.

Kot pojasnjuje Georgijeva je vlada v Srbiji razglasila izredne razmere na celotnem območju države, v BIH pa v številnih občinah. Takoj, ko sta obe državi zaprosili za pomoč  v okviru mehanizma EU za civilno zaščito, je EU mobilizirala „množično pomoč“. Petnajst članic EU je ponudilo pomoč v BIH in Srbiji, prav tako tudi Makedonija, ki je članica mehanizma. Kot navaja komisarka, množičen odziv EU vključuje visoko zmogljive črpalke za prečrpavanje vode, helikopterje, rešilne čolne, vreče za pesek, generatorje, potrebščine za prebivalce (zdravila, odeje, šotore). Pomoč zagotavljata tudi misiji EUFOR in EULEX, ki pomagata pri reševanju in drugih operacijah pomoči.

Evropska komisija prek centra za koordinacijo in urgentne odzive, po navedbah komisarke Georgijeve, zagotavlja tudi nujne satelitske storitve, ki pomagajo lokalnim in mednarodnim timom pri odkrivanju najbolj prizadetih območij, kot tudi pri določanju razvoja tveganj.

Večina ponujene evropske pomoči v opremi in ljudeh je že realizirane in deluje, s skoraj 450 ljudmi na prizadetih območjih. Timi civilne zaščite Evropske unije so bili razporejeni v BiH in Srbijo, da bi pomagali pri koordinaciji prispele pomoči. Prav tako preučujemo možnosti dodatnih ukrepov in smo v stalnem stiku z oblastmi, da bi se odzivali na porajajoče potrebe, kot tudi snovali ukrepe za dolgoročno sanacijo. Danes bom odpotovala v regijo in zagotovila, da bo Evropska unija stala ob strani prizadetemu prebivalstvu v teh težkih časih,“ je v pismu Vajgla še zagotovila komisarka Kristalina Georgieva.

ž