Razmisleki o Mercatorju in potrošniških kooperativah

Kliping, Novice| 24. 6. 2014 | Ni komentarjev

print

​Evropski poslanec Ivo Vajgl (ALDE) v sodelovanju s Slovenskim forumom socialnega podjetništva v okviru projekta Razmisleki prireja javni posvet z naslovom Možnosti alternativnega odkupa Mercatorja in prednosti zadružništva. Posvet bo v petek, 27. junija 2014, ob 10. uri v Ljubljani v kreativnem centru Poligon (Tobačna ul. 5). Dogodek je odprt za javnost do zapolnitve mest. Prenos dogodka v živo bo mogoče na: ivovajgl.eu.

Na posvetu bodo sodelovali:

Strokovnjaki za zadružništvo in ekonomijo

 • Todor Ivanov, generalni sekretar Evropske zveze potrošniških kooperativ Euro Coop
 (video-nagovor),
 • Jose Maria Larramendi Calzacorta, nekdanji direktor generalnega sekretariata predsedstva Mondragonove delavsko-potrošniške kooperative Eroski,
 • dr. Alessio Di Dio, direktor italijanske zadružne zveze LegaCoop FVG Furlanije julijske krajine
,
 • dr. Massimo Bongiovanni, predsednik Združenja potrošniških kooperativ Jadranske regije iz Italije (Associazione Cooperative Consumo del Distretto Adriatico),
 • dr. Jože Mencinger, red. prof. na Pravni fakulteti v Ljubljani,
 • Jadranka Vesel, RISE – Raziskovalni inštitut za socialno ekonomijo.

Predstavniki Vlade Republike Slovenije

 • Karl Erjavec, minister za zunanje zadeve,
 • mag. Dejan Židan, minister za kmetijstvo in okolje,
 • dr. Anja Kopač Mrak, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
 • Metod Dragonja, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Predstavniki sindikatov

 • Mag. Dušan Semolič, predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije,
 • Srečko Čater, Sindikat kmetijstva in živilske industrije Slovenije,
 • Peter Majcen, predsednik Konfederacije sindikatov 90 Slovenije.

Razmisleke“ bodo budila vprašanja o načrtovani prodaji Mercatorja – največjega slovenskega trgovskega podjetja in enega največjih delodajalcev v državi, o pobudi „Naš Mercator“, o prednostih in pomanjkljivostih trgovskih zadrug, perspektivah zadružništva v Sloveniji in EU, izzivih načrtovanja politik na področju socialne ekonomije in o potrebnih korakih za okrepitev ekonomske demokracije v Sloveniji.

Program posveta*

Uvodni nagovori
10 – 10’05h         Ivo Vajgl, poslanec v Evropskem parlamentu in gostitelj posveta
10’05 – 10’10h    Karl Erjavec, minister za zunanje zadeve
10’10 – 10’15h    Dr. Anja Kopač Mrak, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in                                  enake možnosti
10’15 – 10’20h    Metod Dragonja, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

Prispevki zadružnikov, ekonomistov, sindikalistov, ministrstev
10’20 – 10’25h    Todor Ivanov, generalni sekretar Evropske zveze potrošniških                                               kooperativ Euro Coop
10’25 – 10’45h    Jose Maria Larramendi Calzacorta, nekdanji  direktor generalnega                                  sekretariata predsedstva Mondragonove delavsko-potrošniške                                              kooperative Eroski,
10’45 – 10’55h    Dr. Alessio Di Dio, direktor italijanske zadružne zveze Furlanije               julijske             krajine „Legacoop FVG“
10’55 – 11’10h    Dr. Massimo Bongiovanni, predsednik Združenja potrošniških                       kooperativ         Jadranske regije (Associazione Cooperative Consumo del Distretto             Adriatico),
11’10 – 11’20h    Dr. Jože Mencinger, red. prof. na Pravni fakulteti v Ljubljani,
11’20 – 11’30h    Mag. Dušan Semolič, predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije

11’30 – 11’45h    Odmor

11’45 – 11’50h     Mag. Dejan Židan, minister za kmetijstvo in okolje
11’50 – 12’10h    Jadranka Vesel, RISE – Raziskovalni inštitut za socialno ekonomijo
12’10 – 12’15h    Srečko Čater, Sindikat kmetijstva in živilske industrije Slovenije
12’15 – 12’20h    Peter Majcen, predsednik Konfederacije sindikatov 90 Slovenije

Predstavitev pobude Naš Mercator

12’20 – 12’25h    Tadej Slapnik, generalni sekretar Slovenskega foruma socialnega                 podjetništva
12’25 – 12’30h    Brane Golubović, poslanec v Državnem zboru
12’30 – 12’35h    Dr. Andreja Črnak Meglič, poslanka v Državnem zboru (video-                nagovor)

Razprava gostov – predstavnikov političnih strank
12’35 – 12’40h    Dr. Igor Šoltes, predsednik stranke Verjamem in poslanec v          Evropskem parlamentu
12’40 – 12’45h    Marko Pavlišič, predstavnik stranke Državljanska lista in poslanec                 Državnega zbora

12’44 – 13’35h Prispevki iz občinstva
13’35 – 14h Sklepi in zaključek posveta

* Organizatorji si pridružujejo pravico do spremembe programa.

„Razmisleki“ so javni pogovori o pomembnih temah s poudarkom na celoviti obravnavi konkretnih problemov in aktualnih vprašanj – v organizaciji evropskega poslanca Iva Vajgla (ALDE) in s finančno podporo ALDE – Zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo.

Dogodek je odprt za medije in zainteresirano javnost (do zasedbe mest).

Datoteke:

 • Tip: jpeg
  Velikost: 62 KB
ž