“Ostati moramo dejavni do konca”

Novice| 19. 9. 2014 | Ni komentarjev

OAuthException: (#10) To use 'Page Public Content Access', your use of this endpoint must be reviewed and approved by Facebook. To submit this 'Page Public Content Access' feature for review please read our documentation on reviewable features: https://developers.facebook.com/docs/apps/review.

print
Evropski poslanec Ivo Vajgl je danes v Zlatoličju nagovoril udeležence prireditve „Naša prihodnost; Starejši za starejše in življenje na podeželju“. Dogodek je potekal v sklopu štiridnevne prireditve Pozdrav jeseni v organizaciji Občine Starše in ob sodelovanju Društva upokojencev Starše ter društev „Ajda“ in „Most“ iz Starš. Prireditev sodi v okvir projekta Naša prihodnost (Our future) in ga sofinancira Evropska komisija iz sklada Evropa za državljane.

Ivo Vajgl je v svojem nagovoru udeležencem in ob prisotnosti župana Občine Starše Bojana Kirbiša ter mnogih gostov, tudi iz pobratenih občin iz Hrvaške in Srbije, poudaril, da je vprašanjem, kako starejši živijo na podeželju pomembno, a vsaj tako pomembno je tudi vprašanje, kakšni so odnosi med generacijami in kakšne priložnosti na podeželju vidijo mladi. Kar zadeva odnose, meni Vajgl, je treba dobre odnose iz družin preslikati na družbo in ta bo bistveno bolj harmonična.

Pojasnil je, da v Evropskem parlamentu doslej ni bilo zanimanja za starejše, njihove pravice in položaj, zdaj pa se vse več poslancev zanima za ta vprašanja. Ena Vajglovih prvih konkretnih potez v Evropskem parlamentu bo zato predstavitev pobude o zaposlovalni shemi za starejše, ki naj bi v dobrem letu zaživela v obliki zakonodajnega akta.

Pobuda naj bi bila podobna že sprejeti shemi za mlade in bi omogočala brezposelnim, starejšim od 45 let, da ostanejo na trgu dela in izkoristijo svoje bogato znanje in izkušnje. To je tudi v skladu s tem, kar, „pogosto omeni predsednica ZDUS-a dr. Mateja Kožuh Novak, da ne smemo umirati v posteljah, ampak moram biti aktivni do zadnjega“.

Po Vajglovem mnenju je povsem nedopustno, da ljudje, ki so delali vse svoje življenje, prejemajo tako nizke pokojnine, da živijo v revščini ali na njenem robu. Zato bo v Evropskem parlamentu spodbudil tudi razpravo o uvedbi enotnih minimalnih standardov pokojninskega in zdravstvenega zavarovanja.

Nagovoru Iva Vajgla sta sledila nagovora župana Občine Starše Bojana Kirbiša in direktorice Zavoda za turizem Maribor – Pohorje Janje Viher. Po uradnem delu je gostitelj Marjan Malek, predsednika sveta Desus in Društva upokojencev Starše prisotne povabil na prijetno druženje ob zakuski.

ž