Vajgl član medskupine o mladih

EU parlament, Novice| 16. 10. 2014 | Ni komentarjev

print
Evropski poslanec Ivo Vajgl je, tudi na prošnjo Mladinskega sveta Slovenije (MSS), podprl vnovično ustanovitev medskupine o mladih in postal njen član, saj ocenjuje, da je ta dobrodošel forum za srečevanje in razpravo evropskih poslancev in predstavnikov civilne družbe, predvsem mladinskih organizacij, o vprašanjih in  izzivih, s katerimi se srečujejo mladi in z njimi celotna družba. V ospredju  je tako že nekaj časa problem naraščajoče brezposelnosti med mladimi in vse slabšega položaja mladih, predvsem prekarnih, zaposlenih na trgu dela.

Vajgl, ki se je v prejšnjem mandatu že zavzel tudi za finančno okrepitev mehanizma EU  jamstvo za mlade, je prepričan, da medgeneracijska solidarnost pomeni, da si tudi starejši prizadevajo za izboljšanje položaja mladih v družbi, za njihovo uveljavitev in opolnomočenje ter za kakovostne pogoje, v katerih se bodo lahko osamosvojili, si ustvarili družine in bili najbolj ustvarjalen del družbe.

Medskupine so v Evropskem parlamentu v skladu z njegovim poslovnikom poseben institut krepitve dialoga med poslanci in civilno družbo in nimajo statusa delovnega telesa EP ter ne odražajo uradnih stališč in odločitev parlamenta. V medskupine se poslanci včlanjujejo po lastni presoji in interesih ter sodelujejo v neformalnih razpravah o temah s posameznih področij, kar jim pomaga pri njihovih odločitvah in pobudah.

ž