Prostovoljstvo starejših mora v EU dobiti konkretne spodbude

EU parlament, Novice| 2. 6. 2015 | Ni komentarjev

OAuthException: (#10) This endpoint requires the 'manage_pages' permission or the 'Page Public Content Access' feature. Refer to https://developers.facebook.com/docs/apps/review/login-permissions#manage-pages and https://developers.facebook.com/docs/apps/review/feature#reference-PAGES_ACCESS for details.

print
Danes dopoldne je v Evropskem parlamentu v Bruslju potekala konferenca „Evropske politike na področju aktivnega staranja in prostovoljstva“, ki jo je priredil evropski poslanec Ivo Vajgl (Alde/ DeSUS) v sodelovanju z dr. Angeliko Mlinar (Alde/ NEOS). Konference se je udeležilo tudi več kot petdeset prostovoljk in prostovoljcev iz Slovenije, dejavnih v projektu „Starejši za starejše“ Zveze društev upokojencev Slovenija (ZDUS). Konferenco je finančno podprla skupina Alde – Zavezništvo liberalcev in demokratov za Evropo v Evropskem parlamentu.

Po prepričanju Iva Vajglastarejši, ki postajajo vse številčnejša skupina prebivalstva v vsej EU, niso samo tisti, ki potrebujejo pomoč prostovoljcev, temveč so tudi tisti, ki jo nudijo. Eden takih primerov dobrih praks je tudi slovenski projekt Zveze društev upokojencev Slovenije ‘Starejši za starejše‘. Da bi omogočili nadaljnji razvoj prostovoljstva starejših, je treba strateško krepiti prostovoljstvo kot tako: izboljšati osveščenost javnosti in odločevalcev o pomenu prostovoljstva, višje vrednotiti in pripoznati vlogo prostovoljstva, predvsem pri poglabljanju socialne kohezije, poenotiti standarde, uvesti davčne in druge finančne ukrepe ter prostovoljstvu dati večji pomen tudi pri zaposlovalni politiki. Ključnega pomena za spodbujanje prostovoljstva starejših pa so v prvi vrsti ustrezni življenjski pogoji, materialna preskrbljenost in dostop do zdravstvenih storitev“.

So-gostiteljica konference, evropska poslanka dr. Angelika Mlinar (Alde/ Neos) je med drugim dejala: “Prostovoljstvo je na ramenih žensk. Lahko smo ponosni, da je toliko žensk med prostovoljci”.

Predsednica ZDUS dr. Mateja Kožuh Novak je v svojem nastopu, v katerem je kot primer dobre prakse na področju prostovoljstva starejših v Sloveniji predstavila njihov projekt Starejši za starejše, med drugim pojasnila, da so njihove članice in člani kot prostovoljci v okviru tega projekta od leta 2004 s svojimi dejavnostmi pokrili 64% ozemlja Slovenije in pomagali 53% starejšim od 70 let. Poleg Rdečega križa in Slovenske Karitas so edina NVO, ki nudijo tovrstno pomoč. Imajo 3.698 prostovoljk in prostovoljcev, ki so skupaj opravili 897.325 ur prostovoljnega dela. Ključni težavi, s katerimi se soočajo, sta: pomanjkanje prostovoljk in prostovoljcev v velikih mestih in pomanjkanje finančnih sredstev. Opozorila je, da prostovoljski projekti niso v zadostni meri financirani iz skladov EU, in da bi se morala Evropska komisija osredotočiti na kritje stroškov, ki jih imajo prostovoljke in prostovoljci pri svojem delu, ter na zagotavljanje ustreznih programov usposabljanja.

Evropska poslanka Marian Harkin (Alde), ki prihaja iz Irske, je izrazila navdušenje nad predstavljenim projektom Starejši za starejše, ne le zato, ker gre za dobra dela, temveč tudi zato, ker gre za nacionalni projekt, ki pokriva dobršen del države. Ta projekt, je ocenila, omogoča starejšim, da živijo v dostojanstvu, zato je ZDUS tako pomembna organizacija. Prostovoljci in profesionalni negovalci so lahko najbolj učinkoviti pri nudenju storitev pomoči starejšim na domu. Izkušnje ZDUS-a so po njenem mnenju lahko dragocene ne le za nacionalne oblasti, temveč tudi za Komisijo, ki naj take pobude ustrezno podpre.

Evropski poslanec Heinz Becker (EPP), eden od podpredsednikov medparlamentarne skupine o aktivnem staranju, medgeneracijski solidarnosti in družinskih zadevah, je poudaril, da so njene članice in člani iz vseh političnih strank. Po njegovem prepričanju je velik izziv „srebrno gospodarstvo“, ki ga predstavljajo starejši, in da mnogi prejemajo prenizke dohodke. Becker je prepričan, da se moramo upreti diskriminaciji starejših in  zagotavljati pogoje za aktivno staranje, vključno z udeležbo na volitvah.

Gabriella Civico, direktorica Evropskega centra za prostovoljstvo, ki je mreža več kot 80 prostovoljskih regionalnih in nacionalnih organizacij po Evropi, je povedala, da pripravljajo oceno petletnega obdobja po Evropskem letu prostovoljstva leta 2011 in so ob tem precej razočarani. Osem direktoratov Komisije, ki imajo pristojnosti na področju prostovoljstva, je slabo koordiniranih in zato neučinkovitih. Na evropske prostovoljske organizacije se gleda, kot da so „samoumevne“, kar je nesprejemljivo. Prostovoljci, po njenem prepričanju, ne morejo nadomestiti dela plačanih delavcev oziroma profesionalcev. Zato opozarja, da ne smemo dovoliti instrumentalizacije prostovoljcev, vendar pa jim moramo priznati in spoštovati njihov prispevek, ki je na področju kakovosti življenja v Evropi zelo velik. Prostovoljstvo moramo vrniti na dnevni red Evropske unije, je poudarila.

Na konferenci je bila predstavljena tudi študija o zaposlovanju starejših, ki jo je po naročilu Iva Vajgla in finančni podpori skupine Alde pripravil politolog Jernej Štromajer.

ž