Izjava ob srečanju poslancev EP s predstavniki NSKS

Novice| 26. 3. 2010 | Ni komentarjev

print
Pozdravljam pobudo za srečanje v trdnem prepričanju, da nedokončana zgodba o neizpolnjevanju temeljnega dokumenta Republike Avstrije ADP, ko gre za pravice slovenske manjšine v Avstriji mora (p)ostati tema, ki si zasluži vso pozornost Evropskega parlamenta.

S tem v zvezi  ponavljam stališče, da je razmišljanje v NSKS  o samorazpustitvi , izraz razočaranja in obupa spričo nerazumevanja in hotenega ignoriranja pobud te organizacije, ki bi lahko utemeljile učinkovitejšo politiko uresničevanja mednarodnih obveznosti, manjšinskih in človekovih pravic Slovencev v Republiki Avstriji.

Pozivam vodstvo NSKS, ki je že vrsto let nosilec najbolj odločnih in najuspešnejših pobud za zaščito manjšinskih pravic, naj počaka z dokončno odločitvijo o nadaljevanju svojega dela.

Nujno je, da Državni zbor in slovenska vlada odigrata vlogo, ki jo mora matična država v sedanjem kritičnem trenutku za slovensko manjšino. Očitno je, da vlada republike Avstrije, kljub zagotovilom, ki se ponavljajo v skorajda nespremenjeni obliki , ne more ali ne želi izvršiti svojih mednarodno-pravnih zavez ali pa jih spremeniti na način, ki odločno odstopa od obveznosti zapisanih v ADP.

Pozitivno je, da sosednji državi, članici EU, o vseh odprtih vprašanjih v dvostranskih odnosih  razpravljata strpno in graditeljsko, vendar pa se Slovenija ne bi smela odreči tudi formalnemu notificiranju  svojega statusa kot države naslednice SFRJ -podpisnice ADP. O tem vprašanju je Državni zbor še v tem mandatu sprejel jasno in nedvoumno stališče v obeh pristojnih telesih.

Način finansiranja manjšinskih organizacij s strani Slovenije mora biti transparenten in ne sme netiti sporov znotraj manjšine.

Kot poslanec Evropskega parlamenta, ki mi je problem, povezan z neizpolnjevanjem določb ADP dobro znan že vrsto let, predlagam da slovenski člani EP obiščejo avstrijsko Koroško, da pritegnejo tudi zanimanje kolegov iz drugih držav in se v pogovoru z različnimi protagonisti manjšinske politike v tej avstrijski zvezni državi, prepričajo o dejanskem stanju.

Ivo VAJGL
Poslanec EP

ž