IZJAVA ZA DEMOKRATIČNO ZASTOPSTVO KOROŠKIH SLOVENCEV

Novice| 29. 3. 2010 | Ni komentarjev

print
Podpisani poslanke in poslanci Evropskega parlamenta razumemo odločitev NSKS o samorazpustitvi kot nov, pogumen, demokratičen in odgovoren pristop k reševanju ter preseganju razmer znotraj slovenske manjšine na Koroškem. V tem ne vidimo izraza  obupa, ampak dejanje, ki naj prebudi in poveže nove generacije Slovencev v Avstriji v skupnih naporih za preživetje in boljše pogoje za razvoj njihove skupnosti ter njene kulture v celotni  Avstriji. Odločitev vidimo kot odločen in nujen korak na poti v  pluralizacijo in demokratizacijo slovenske skupnosti ob izzivih 21. stoletja.

Podpisani smo prepričani, da je potrebno znotraj celotne slovenske manjšine na Koroškem izvesti splošne demokratične volitve, ki bodo novo vodstvo manjšine legitimirale za enotno in učinkovito delo v skladu z zavezami Avstrijske državne pogodbe in v duhu evropskih standardov manjšinske zaščite.

V tem smislu pozdravljamo sklepe Odbora za zunanjo politiko in Komisije za Slovence v zamejstvu in po svetu Državnega zbora Republike Slovenije z dne 17.3.2010, tako glede zahteve po notifikaciji Avstrijske državne pogodbe kot glede organiziranosti koroških Slovencev.
Pozivamo Vlado  Republike Slovenije, da ravna v skladu z omenjenimi sklepi.

Ivo Vajgl (ALDE/Zares), član EP, nekdanji zunanji minister RS

Jelko Kacin (ALDE/LDS), član EP, nekdanji minister za obrambo RS

Alojz Peterle (EPP/NSi), član EP, nekdanji predsednik Vlade RS

dr. Milan Zver (EPP/SDS), član EP, nekdanji minister za šolstvo in  šport RS

dr. Romana  Jordan Cizelj (EPP/SDS), članica EP

Zoran Thaler (S&D/SD), član EP, nekdanji minister za zunanje zadeve RS

Tanja Fajon (S&D/SD), članica EP

ž