Ivo Vajgl obiskal Gazo

Novice| 28. 5. 2010 | Ni komentarjev

print
Delegacija Evropskega parlamenta, katere član je bil tudi evropski poslanec Ivo Vajgl, je med 23. in 27. majem obiskala Izrael in zasedena palestinska ozemlja. Poslanci so pozdravili začetek posrednih pogovorov med Izraelci in Palestinci ter poudarili, da morajo pogajanja voditi k rešitvi, ki bo temeljila na soobstoju dveh držav, tj. države Izrael in neodvisne, demokratične, nedeljive in uspešne palestinske države, v miru in varnosti.

Evroposlanci so obžalovali nedavni palestinski napad na Izrael, še bolj pa dejstvo, da so izraelski povračilni zračni napadi terjali civilne žrtve.

Delegacija poslancev Evropskega parlamenta, ki so jo sestavljali člani odborov za  zunanje zadeve, proračun ter razvoj, se je osredotočala predvsem na  bližnjevzhodni mirovni proces in humanitarne razmere na zasedenih ozemljih ter se seznanila s porabo finančne pomoči EU na palestinskih ozemljih.

V sklopu uradnega obiska so se evropski poslanci srečali s palestinskim premierjem Salamom Fajadom, podpredsednikom izraelske vlade Danom Meridorom in Dannyjem Ayalonom, namestnikom  izraelskega ministra za  zunanje zadeve. Poslanci, so se kasneje srečali še s posameznimi parlamentarci, tako člani Kneseta, kot tudi s člani Palestinskega zakonodajnega sveta.  Poslanci so med drugim obiskali tudi predstavnike izraelskih in palestinskih nevladnih in mednarodnih organizacij.

Poslanci so izrazili zaskrbljenost nad dejstvom, da Izrael nadaljuje z gradnjo naselbin na Zahodnem bregu, saj menijo, da takšna ravnanja de facto že vnaprej vodijo k  ločevanju obeh narodov in hkrati onemogočajo vsa prizadevanja za doseganje miru v regiji.  Delegacija poslancev je med obiskom vzhodnega Jeruzalema med drugim poudarila, da je “status Jeruzalema bistven za potek pogajanj med sprtima stranema, in da mora mednarodna skupnost pomagati tudi pri implementaciji obojestransko sprejemljivega sporazuma.”

Evropski poslanci so izrazil zaskrbljenost glede razprave o predlogu zakona o statusu nevladnih organizacij, ki trenutno poteka v izraelskem parlamentu. “Spoštovanje človekovih pravic in svoboda mišljenja sta sestavni del demokracije. Izrael bi kot prava demokratična država na Bližnjem vzhodu še naprej moral ohranjati te vrednote in ne sprejemati zakonov ali ukrepov, ki bi te osnovne demokratične standarde  lahko ogrozili,” so menili člani delegacije.

Poudarili so, da njihove kritike do posameznih izraelskih politik, na primer glede politike do palestinskih ali lokalnih nevladnih organizacij, ne gre gledati v luči sovražnosti do Izraelske države, saj je zagotavljanje varnosti prednostna naloga tudi za Evropsko unijo.

Na srečanju s kolegi parlamentarci v palestinskem zakonodajnem svetu, so poslanci zavrnili govorice, da naj bi se višina finančne pomoči EU na palestinskih ozemljih zmanjšala. “Želimo le videti, ali so naša prizadevanja za spodbujanje palestinske države uspešna in transparentna. Porabo davkoplačevalskega denarja Evropejcev mora spremljati trdna in nedvoumna zaveza obeh strani za rešitev dveh držav, so poudarili poslanci, ko so si ogledali sistem EU financiranja projektov za vzpostavitev palestinskih institucij. Evroposlanci so pohvalili prizadevanja Fajadove vlade za vzpostavitev funkcionalnih institucij, ki po mnenju evro-parlamentarcev pomenijo pomemben korak k palestinski državnosti.

V četrtek je del delegacije, prek Egipta in mejnega prehoda Rafa, odpotoval v Gazo. Izraelske oblasti so namreč zavrnile prošnjo za vstop v Gazo preko mejnega prehoda Erez v Izraelu.  Namen obiska Gaze, ki je potekal pod okriljem Agencije Združenih narodov za pomoč in zaposlovanje palestinskih beguncev (UNRWA), je bil podati oceno obnove in humanitarnih potreb, ki izhajajo iz sedanje blokade Gaze. Delegacija je ponovno obsodila napade na Izrael, in dejstvo, da so izraelski povračilni ukrepi terjali ogromno civilnih žrtev.

ž