Za boljše pogoje bivanja vzrejnih zajcev

EU parlament, Novice, živali| 4. 7. 2016 | Ni komentarjev

print
Junija je v Evropskem parlamentu potekala razstava, ki jo je na pobudo globalne nevladne organizacije Sočutje v svetovnem kmetijstvu (CIWF – Compassion in the World Farming) gostil podpredsednik medskupine za dobrobit in zaščito živali v EP, katere član je tudi evropski poslanec Ivo Vajgl (Alde/ DeSUS).

Kot navaja medskupina za dobrobit živali, je v EU vsako leto v (premajhnih) kletkah za potrebe prehrambene in krznarske industrije vzrejenih več kot 320 milijonov zajcevzelo slabih življenjskih pogojih. Razstavo je obiskal tudi Ivo Vajgl, ki se je že v preteklosti zavzel za to, da je treba v EU izboljšati pogoje vzreje zajcev in nadzor nad zagotavljanjem dobrobiti zajcev kot vzrejnih živali.

Pobudo nekaterih politikov in nevladnih organizacij za vzrejo zajcev brez kletk po podatkih raziskave Eurobarometer podpira 94% evropskih državljank in državljanov. V CIWF navajajo, da je ena od rešitev ta, ki jo že uporabljajo v ekološkem kmetijstvu, namreč, da imajo zajci omogočen dostop na manjše pašnike, s čimer se zmanjšuje tudi njihova medsebojna agresivnost, ki je posledica slabih bivalnih pogojev oz. pomanjkanja prostora za gibanje.

Vajgl je pred dnevi so-podpisal tudi pisno poslansko vprašanje Evropski komisiji v zvezi z zagotavljanjem dobrobiti rejnih živali v transportu pri uvozu iz EU v Turčijo. Večletna raziskava je pokazala, da prihaja do mučenja živali med transportom, saj so živali predolgo brez hrane in vode ter potujejo brez ustreznega počitka, s čimer naj bi bila kršena evropska uredba o prevozu živali, ki, po odločitvi Sodišča Evropske unije, velja tudi v času transporta izven meja EU.

Poslanke in poslanci so vprašali Komisijo, „s katerimi ukrepi namerava zagotoviti spoštovanje predpisov in boljši nadzor nad prevozom živih živali.

image1 image3

ž