Enake možnosti za invalide

Človekove pravice, EU parlament, Invalidnost, Novice| 8. 7. 2016 | Ni komentarjev

print
Evropske poslanke in poslanci so na julijskem rednem mesečnem zasedanju v Strasbourgu, ki se je končalo včeraj, med drugim sprejeli tudi Resolucijo o izvajanju Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov s posebnim poudarkom na sklepnih ugotovitvah Odbora Združenih narodov za pravice invalidov. Zanjo je glasoval tudi Ivo Vajgl, sicer član medskupine o invalidnosti in podpisnik več pisnih izjav o pravicah invalidov.

Evropski parlament je s sprejetjem resolucije podprl sklepe in priporočila Odbora za pravice invalidov Združenih narodov, ki jih je ta objavili lani v zvezi z izpolnjevanjem obveznosti EU kot podpisnice Konvencije o pravicah invalidov.

EP je v resoluciji opozoril, da se zaradi staranja prebivalstva povečuje tudi invalidnost in pozval članice EU, naj invalidom zagotovijo enake pravice in enake možnosti vključevanja v družbo, vključno z zagotavljanjem enakega dostopa do zaposlitev, posebej invalidnim ženskam, ki so v primerjavi z moškimi, bolj prikrajšane.

Po Vajglovem prepričanju je sprejeta resolucija pomemben in napreden dokument na področju zagotavljanja enakih možnosti za vse državljanke in državljane Unije, ne glede na njihove morebitne posebne potrebe.

Kot navajajo v resoluciji, naj bi v Evropski uniji živelo okoli 80 milijonov invalidov, od tega 46 milijonov žensk in deklet, ki predstavljajo 16% vseh žensk v EU. Kar pomeni, da je invalidnost v EU pri ženskah pogostejša kot pri moških.

Zapisali so, da „so invalidke pogosto žrtve večplastne diskriminacije in se soočajo z znatnimi ovirami pri uveljavljanju svojih osnovnih pravic in svoboščin, kot je pravica do dostopa do izobraževanja in zaposlitve, to pa lahko privede do socialne izoliranosti in psiholoških travm“.

DISABILITY-equal-rights

Foto: http://fra.europa.eu/en

ž