Evropske institucije se še vedno ne zavedajo pomena demografskih sprememb

EU parlament, Novice, sociala, Starejši| 12. 7. 2016 | Ni komentarjev

print
Evropski poslanec Ivo Vajgl (Alde/ DeSUS) je v okviru rednega julijskega zasedanja Evropskega parlamenta podal pisno stališče o (sprejeti) „Resoluciji Evropskega parlamenta o strateških prednostnih nalogah v delovnem programu Komisije za leto 2017“. Vajgl je med drugim znova opozoril na ključne izzive razvoja, ki jih pred vso Evropo postavljajo demografske spremembe in jih resolucija ne omenja.

Vajgl je zapisal:
Resolucija o sodelovanju med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo predstavlja seznam prioritet dela Komisije v letu 2017. Zato me preseneča popolna neambicioznost dokumenta na področju demografskih sprememb in medgeneracijskega sodelovanja. To so področja, ki jih resolucija skoraj ne omenja.

Nerazumljivo in nesprejemljivo je, da v obdobju, ko se Evropa sooča s velikimi demografskimi spremembami, evropske institucije niso pripravljene nameniti več pozornosti staranju prebivalstva in sprejetju ukrepov, ki bodo pripomogli k zagotavljanju in ohranjanju osnovnega dostojanstva starejših generacij.

Še vedno pogrešamo strategijo, ki se bo odzvala na demografske spremembe na nivoju Evrope oziroma Evropske unije. In to kljub temu, da strokovnjaki opozarjajo, da brez ustreznih politik na področju medgeneracijskega sodelovanja lahko pričakujemo stalen konflikt med mladimi in starejšo populacijo.

Medtem, ko se na ravni Združenih narodov povečuje podpora mednarodnemu dokumentu, katerega namen bi bil zaščititi osnovne človekove pravice starejših, Evropska unija zaenkrat ne zaznava te potrebe.

Glede na navedeno menim, da institucije Evropske unije zamujajo s potrebnimi ukrepi na področju demografskih sprememb. Resolucija o delu Evropske komisije za leto 2017 bi področju zaščite pravic starejših in medgeneracijskega sodelovanja morala posvetiti pozornost, ki gre problemu strateške veljave.

ž