Pitna voda je temeljna pravica

Človekove pravice, EU parlament, Novice, Okolje| 15. 9. 2016 | Ni komentarjev

print
Evropski poslanec Ivo Vajgl (ALDE/ DeSUS) je podpisal pisno izjavo o pitni vodi kot temeljni pravici, ki so jo predlagali evropski poslanci iz skoraj vseh političnih skupin. V pisni izjavi so predlagatelji izpostavili, da OZN priznava splošno človekovo pravico do vode in sanitarnih storitev. Človekova pravica do vode in do sanitarij sta del zavezujočega mednarodnega prava človekovih pravic, ki so vključene tudi v enega izmed milenijskih razvojnih ciljev OZN (The Millennium Development Goals – MDGs).

Evropski poslanci so v pisni izjavi poudarili, da ima Evropska unija moralno dolžnost ukrepati in zagotoviti pravično porazdelitev vodnih virov in zaščititi ranljive skupine prebivalstva, ne samo v okviru lastnih meja, ampak predvsem v državah v razvoju.

Evropska državljanska pobuda je zbrala več kot 1,8 milijona podpisov v podporo pobudi Right2Water, katere cilje podpira tudi pisna izjava evropskih poslancev in hkrati odločno zagovarja pravico do pitne vode ter izključitev oskrbe z vodo in upravljanja vodnih virov iz pravil notranjega trga. Vprašanje vode ima tudi pomembne posledice za mnoge predele južne Evrope, glede na vse bolj zaostren vpliv podnebnih sprememb.

Iz poročila MDGs za leto 2015 izhaja, da 91 % svetovne populacije uporablja izboljšane vire pitne vode v primerjavi s 76 % v letu 1990, kar je tudi preseglo razvojni cilj tisočletja. Izmed 2,6 milijarde ljudi, ki so od leta 1990 pridobili dostop do boljše pitne vode, je 1,9 milijarde ljudi pridobilo dostop do priključka pitne vode, kar je več kot polovica svetovnega prebivalstva.

Od leta 1990 je bil delež prebivalstva, ki nima dostopa do izboljšane pitne vode, prepolovljen v vzhodni Aziji, Latinski Ameriki, na Karibih, v jugovzhodni Aziji , južni Aziji in zahodni Aziji. Podsaharska Afrika je dosegla povečanje pri uporabi izboljšanih virov pitne vode za 20 %. Po nekaterih ocenah je l. 2015 663 milijonov ljudi po vsem svetu še vedno uporabljalo neizboljšane vire pitne vode, vključno z nezaščitenimi vodnjaki, izviri in površinskimi vodami, skoraj polovica teh živi v Podsaharski Afriki.

Med letoma 1990 in 2015 je 2,1 milijarde ljudi pridobila dostop do izboljšanih sanitarnih razmer, delež ljudi po vsem svetu, ki izvaja odvajanje na prostem, pa se je zmanjšal skoraj za polovico. Južna Azija, ki je imela najnižjo izhodiščno pokritost v letu 1990 (22 %), je največ povečala delež uporabe dostopnosti do izboljšanih sanitarij, ki je v letu 2015 dosegel 47 %.

V skladu s Poslovnikom Evropskega parlamenta se bo rok za podpisovanje pisne izjave iztekel 12. decembra 2016. Pisna izjava bo veljavna, če jo bo podprla večina poslank in poslancev EP. V tem primeru jo bodo poslali Svetu in Komisiji. Pisne izjave za Parlament niso zavezujoče.

ž