Unija naj ostane vodilna v boju proti podnebnim spremembam

EU parlament, Novice, Okolje| 12. 10. 2016 | Ni komentarjev

print
Evropski parlament je zadnjem plenarnem zasedanju med drugm sprejel tudi “Resolucijo o izvajanju Pariškega dogovora in konferenci Združenih narodov o podnebnih spremembah 2016 v Marakešu v Maroku”, ki ga je podprl tudi evropski poslanec Ivo Vajgl (Alde/ DeSUS). Mnenja je, da je boj proti posledicam podnebnih sprememb prednostna naloga na svetovni ravni.

Ivo Vajgl, ki je pred kratkim v Novem mestu priredil okroglo mizo o podnebnih beguncih, in na kateri je med drugim opozoril, da se EU s tem vprašanjem še ne ukvarja sistematično, ocenjuje: „Najresnejše posledice podnebnih sprememb bodo občutile države v razvoju, posebej najmanj razvite ter majhne otoške države v razvoju, ki nimajo dovolj virov, da bi se pripravile in prilagodile na te spremembe.

Resolucija EP poudarja, da ima EU tako zmožnosti kot odgovornost, da je zgled, in da prične takoj delati na usklajevanju svojih podnebnih in energetskih ciljev z dogovorjenim globalnim ciljem zmanjšanja dviganja povprečne svetovne temperature pod 2 stopinji Celzija; nadaljevati mora s prizadevanji za omejitev tega dviga temperature na do 1,5 stopinje Celzija.

ž