Ogroženo duševno zdravje prosilcev za azil

Človekove pravice, EU parlament, Novice, sociala| 15. 11. 2016 | Ni komentarjev

print
Evropski poslanec Ivo Vajgl (Alde/DeSUS) je s podpisom podprl sprejetje pisne izjave EP o duševnem zdravju prosilcev za azil. K podpori so ga pozvale tudi nevladne organizacije, ki se ukvarjajo z  različnimi vidiki duševnega zdravja – slovensko društvo Humana, združenji Ozara in Šent ter Evropska federacija organizacij svojcev oseb z duševno boleznijo (EUFAMI) in evropski del Globalne zveze organizacij za zagovorništvo oseb z duševno boleznijo (GAMIAN-Europe).

V pismu, ki so ga poslali poslancu, so med drugim napisali, da menijo, da „javnost posveča premalo pozornosti vprašanju povečanega tveganja za razvoj duševnih motenj med iskalci azila, in to ne samo kot posledica travmatičnih razmer v okoljih, iz katerih so zbežali, ampak tudi kot posledica nevarnosti in grozot, ki so jih doživeli na poti do ciljne države, ter pomanjkljiva socialna vključenost in bivalne razmere v primerih, ko prispejo na svoj cilj“.

Pobudniki so v pisni izjavi pozvali Svet in Komisijo, naj „se pri prosilcih za azil upoštevajo njihove potrebe na področju duševnega zdravja in pokažejo sočutje do njihove nesreče, ko izvršujejo svoje ustrezne kompetence v skladu s Pogodbami;
– priznajo post-travmatski stresni sindrom (PTSS) in ostale težave v duševnem zdravju (npr. depresijo) ter prispevajo k njihovi rešitvi;
– prispevajo k nudenju podpore in storitev, katerih namen je preprečiti težave v duševnem zdravju, in jih reševati, ko te nastopijo.

V skladu s Poslovnikom Evropskega parlamenta se bo rok za podpisovanje pisne izjave iztekel 12. decembra 2016, zato bo takrat znano, ali bo pisno izjavo podprla večina poslank in poslancev oziroma, ali bo postala veljavna. V tem primeru jo bodo poslali Svetu in Komisiji. Pisne izjave za Parlament niso zavezujoče.

mental-illness-huffington

Photo: www.huffingtonpost.ca

ž