Za globalno resolucijo o demenci

EU parlament, Novice, sociala, Starejši| 21. 11. 2016 | Ni komentarjev

print
Evropski poslanec Ivo Vajgl, od leta 2014 član neformalne skupine Evropsko zavezništvo Alzheimer, se je na pobudo slovenskega združenja Alzheimer SlovenijaSpominčica pridružil „Globalni parlamentarni akcijski skupini Alzheimer in demenca“, katere namen je podpirati „globalna prizadevanja za preprečevanje in aktivno zdravljenje Alzheimerjeve bolezni in demence do leta 2025“, kot je navedeno v posebni deklaraciji, ki jo je ob tem podpisal.

Ključni cilj takih pobud, ki uspešno povezujejo odločevalce in nevladne organizacije, je izboljšati kakovost življenja obolelim za Alzheimerjevo boleznijo oziroma demenco ter njihovim svojcem in bližnjim. Pri tem sta velikega pomena izboljšanje ozaveščenosti in poznavanja problema demence v širši javnosti ter razvoj „demenci prijaznih skupnosti“ na nacionalni in lokalni ravni.

Kot podpisnik deklaracije si bo Vajgl med drugim prizadeval tudi za sprejetje globalne resolucije Svetovne zdravstvene organizacije o demenci.

Ivo Vajgl je v preteklosti že podal tovrstne predloge, med drugim je pozval slovensko vlado, naj čim prej sprejeme strategijo oziroma načrt soočanja z naraščajočim problemom obolevanja za demenco.

V javnem pismu pristojnima ministrstvoma (za zdravje in delo) l. 2015 je med drugim zapisal: „Poleg medicinskega je pri vprašanju obravnave in položaja obolelih z demenco pomemben vsaj še en vidik, namreč socialni. Bolezen ne prizadene le obolelih, temveč tudi njihove svojce in bližnje, zato sta ključnega pomena javna zaznava problema in osveščenost javnosti o tem problemu. Ker demenca bistveno vpliva oziroma poslabša posameznikovo sposobnost samostojnega življenja, je ob navedenih vsaj tako pomembno tudi vprašanje, kako je za obolele z demenco poskrbljeno v domovih za starejše in drugih oblikah institucionalne in izven-institucionalnega varstva.

Ministrstvo za zdravje je aprila 2016 sprejelo prvi tovrstni dokument pri nas – „Strategijo obvladovanja demence v Sloveniji do leta 2020“.

Vajgl posebej v Evropskem parlamentu redno spremlja področje demence – tako je med drugim podpisal pisno izjavo o prednostni obravnavi Evropske strategije za demenco, ki so jo predlagali evropski poslanci iz različnih političnih skupin.

Po podatkih EP vsako leto 1,4 milijona evropskih prebivalcev razvije eno od oblik demence, Svetovna zdravstvena organizacija pa ocenjuje, da v državah Evropske unije živi 6,4 milijona ljudi z demenco. Do leta 2050 bo v Evropi število ljudi, starejših od 65 let, v primerjavi z letom 2003 trikrat višje, v starostni skupini nad 80 let pa petkrat višje, s čimer se bo povečala skupina ljudi, ki jih ogroža demenca.

demenca-stuffyoushouldknow-com

stuffyoushouldknow.com

ž