Konvencija OZN za preprečevanje diskriminacije starejših

Govori v EP, Novice, sociala, Starejši, Zunanja politika| 29. 11. 2016 | Ni komentarjev

print
Evropski poslanec Ivo Vajgl (Alde/ DeSUS), sicer tudi podpredsednik (pod)skupine o starejših v EP, je ob prvopodpisanem poslancu Mattu Carthyju iz Evropske združene levice/ Zelene nordijske levice (GUE/ NGL) eden od predlagateljev pisne izjave o “Konvenciji o pravicah starejših”. Vajgl že ves čas podpira pobudo o sprejetju konvencije Združenih narodov o pravicah starejših, podprla pa jo je tudi slovenska vlada.

Predlagatelji pisne izjave med drugim opozarjajo, da obstoječe mednarodno pravo ni učinkovito pri preprečevanju diskriminacije in varovanju pravic starejših, in da je „institucionalni starizem (ageizem)“, torej diskriminacija na podlagi starosti, široko družbeno in institucionalno razširjen.

Pisna izjava predstavlja tudi poziv EU in njenim članicam EU, naj podprejo pripravo predloga nove konvencije o pravicah starejših na ravni delovne skupine za starejše pri OZN, ki naj jasno opredeli značaj pravic starejših, kot tudi odgovornost zaščite le-teh.

Evropski parlament je lani, tudi ob Vajglovem dejavnem sodelovanju pri njegovi pripravi, sprejel poročilo o izvajanju, rezultatih in celoviti oceni evropskega leta aktivnega staranja in solidarnosti med generacijami 2012“, v katerem je med drugim pozval „Komisijo, Svet in države članice, naj v okviru odprte delovne skupine OZN sprejmejo pozitivno stališče in tako zagotovijo, da bodo lahko starejši državljani v celoti uživali človekove pravice” in pozval”Komisijo, naj tesno sodeluje z neodvisno strokovnjakinjo OZN za pravice starejših in organizacijami v EU, ki zastopajo starejše“.

V skladu s Poslovnikom Evropskega parlamenta bo pisna izjava sprejeta, če jo bo podprla večina poslank in poslancev oziroma. V tem primeru jo bodo poslali Svetu in Komisiji. Pisne izjave za Parlament niso zavezujoče.

ageism-everydayfeminism

Foto: “Proti starizmu”; everydayfeminism.com

ž